www.kozanitv.gr
Mesistia Simaia Dimarxeio Kozanis3567356
ΚΟΖΑΝΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών

Κοινοποίηση
 • Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017 Έχοντας υπόψη:την υπ’ αριθμ. 851/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία
  υπαίθριων αγορών με αφορμή τις θρησκευτικές εορτές Προφήτη Ηλία, Αγίας Άννας, Αγίας Παρασκευής, Μεταμόρφωση Σωτήρος, Αγίου Νικάνορατην υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο
  κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.Την υπ’ αριθμ 246/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα
  αντίστοιχα τέλη.ADVERTISINGΚαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακαα/α ημερομηνία Εορτή διάφορα φορητή έψηση καλλιτεχνήματα καντίνες
  1 20-Ιουλ Προφήτη Ηλία 3 1 2 2
  2 25-Ιουλ Αγίας Άννας 1 0 1 0
  3 26-Ιουλ Αγίας Παρασκευής 7 1 2 2
  4 6-Αυγ Μεταμόρφωση Σωτήρος 2 1 1 1
  5 7-Αυγ Αγίου Νικάνορα 4 1 2 1Ειδικότερα:1) στην υπαίθρια αγορά Προφήτη Ηλία για τρεις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μία θέση φορητής έψησης, δύο θέσεις καλλιτεχνημάτων και δυο θέσεις καντινών.2) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Αννας, για μια θέση διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέση καλλιτεχνημάτων3) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Παρασκευής για επτά θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μία θέση φορητής έψησης, δύο θέσεις καλλιτεχνημάτων και δυο θέσεις καντινών.4) στην υπαίθρια αγορά Μεταμόρφωσης του Σωτήρος για δύο θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μία θέση φορητής έψησης, μία θέση καλλιτεχνημάτων και μία θέση καντινας.5) στην υπαίθρια αγορά Αγίου Νικάνορα για τέσσερις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μία θέση φορητής έψησης, δύο θέσεις καλλιτεχνημάτων και μια θέση καντινας.Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.Β. πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν, ως 17 Ιουλίου 2019Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18/7/2019 στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού και ώρα 16.59Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 246/2019 ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στα διαγράμματα της σχετικής απόφασης.ΘΕΣΗ τέλη
  Πώλησης διαφόρων προϊόντων 20 ευρώ
  Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ 3 ευρώ
  Καντίνα 30 ευρώ
  Φορητή έψηση 20 ευρώΟ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής ΑνάπτυξηςΜπιλιώνης ΓεώργιοςΑγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Εργασίες συντήρησης διαβάσεων επί της Γκέρτσου τις νυχτερινές ώρες της 12ης & 13ης Απριλίου

diktio diktio

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Παναγιώτης Δημόπουλος για την τρέχουσα εκλογική περίοδο

diktio diktio

Εκδήλωση Παρουσίασης Πεπραγμένων | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020

diktio diktio