www.kozanitv.gr
Basic Rgb
ΚΟΖΑΝΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

Κοινοποίηση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄)
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11
του ν. 5043/2023, και το άρθρο 6 του ν.5056/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου
Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 12-2-2024 και ώρα
19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, (τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών
μέτρων)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση για το σχέδιο νόμου που αφορά την ίδρυση μη Κρατικών Πανεπιστημίων
 2. Συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία και τις
  εξαρτήσεις.
 3. Συζήτηση για τα Κοιμητήρια του Δήμου Κοζάνης – Τροποποίηση η μη της αριθμ.
  23/2024 Α.Δ.Σ.
  Εισηγητής: κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης, Δήμαρχος Κοζάνης
 4. Γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου: Τροποποίηση – Ανανέωση της ΑΕΠΟ
  λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τηλ. 2461 3 50328 & 2461 3 50329 Fax 2461 0 23695
Γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 187,5MW στη θέση “Βράχος, Ταφότοπος, Βραχάκι,
Ύψωμα, Μαγούλα, Κορυφή και Καλύβια Κατσαρού” των Δ.Ε. Ελλησπόντου και
Κοζάνης, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε.
Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 1. Έγκριση έκδοση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για κοπή δένδρων
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
 2. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου: α) Καμενίδη Χριστόδουλο, β) ΑΜΠΑΤΖΗ
  ΙΚΕ
  Εισηγητής: κ. Κων/νος Βόμβας, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
 3. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών για έκδοση αποφάσεων που
  αφορούν μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας.
  Εισηγητής: κ. Κων/νος Βόμβας, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης
 4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
  Εισηγήτρια: κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
 5. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου με αφορμή τις εκδηλώσεις της Αποκριάς 2024.
  Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αρνίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης
 6. Καθορισμός θέσεων και έγκριση θρησκευτικών επετειακών εμποροπανηγύρεων έτους
  2024.
  Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αρνίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης
 7. Λήψη απόφασης για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί των
  οδών Π. Μελά και Πλ. Αυλιώτη ιδιοκτησίας Σάββα Κυπίρτογλου, Αντώνιου
  Κωνσταντόπουλου και Τάτση Ευαγγελίας.
  Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης
 8. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη Γενική Συνέλευση της
  Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
  Εισηγήτρια: κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
 9. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών, πλατειών Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου
  Κοζάνης.
  Εισηγήτρια: κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
 10. Ορισμός μελών για την Επιτροπή διαχείρισης προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της
  Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
  Εισηγητής: κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης, Δήμαρχος Κοζάνης
  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της
Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Επίσκεψη κ.Λιβανίου στην περιοχή της Φλώρινας και των Πρεσπών

diktio diktio

Ενημέρωση Συντακτών: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

diktio diktio

ΕΛΚΕΔΙΜ Κοζάνης: Νέο επιδοτούμενo πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με 2500€ εκπαιδευτικό επίδομα, για ανέργους ηλικίας 18-29

diktio diktio