www.kozanitv.gr
Gefira Serviwn
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Xαρίσιος Βαρδάκας: Ανεπίτρεπτες και λανθασμένες απόψεις του Χ. Γκοβεδάρου και σύντομο ιστορικό εργασιών αποκατάστασης για τη γέφυρα Σερβίων

Κοινοποίηση

Με ειλικρινή λύπη είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να αποκαταστήσουμε την αλήθεια απέναντι στις λανθασμένες απόψεις που δημοσίευσε ο αγαπητός φίλος μας Χαρ. Γκοβεδάρος Πολ. Μηχ. και υποψήφιος στον συνδυασμό του Γ. Αμανατίδη για την Γέφυρα των Σερβίων στο δικό του FACEBOOK πρόσφατα.
Φίλος και άξιος Μηχ/κός ο Χάρης Γκοβεδάρος , αλλά « φιλτάτη η πατρίς « και η Αλήθεια . Οι λανθασμένες αυτές απόψεις και μάλιστα εν όψει των εκλογών μπορούν διαδιδόμενες να οδηγήσουν ΑΔΙΚΑ σε ΛΑΘΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και σε λάθος ψήφο πολλούς πολίτες .

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ δημοσίευσε ο κ. Χ. Γκοβεδάρος μεταξύ άλλων :
« . . . .. . οι εργασίες ενίσχυσης που έλαβαν χώραν το τελευταίο διάστημα έπρεπε να ξεκινήσουν τουλάχιστον δυόμιση-τρία χρόνια πρίν , χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη των αρχικών σχεδίων. . .. . .».

Αυτή η άποψη είναι κάθετα αντίθετη προς όλες τις Επιστήμες και Κανονiσμούς περί την Γεφυροποιία και προς τις απόψεις των ειδικών που ασχολήθηκαν με την γέφυρα.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :
1) Από την πρώτη στιγμή ο Καθ. Γ. Μάνος , ο Αν. Καθ. Κ. Κατάκαλος , ο Δρ. Παν. Πανέτσος, Υ/ντής Γεφυρών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ, όπως και οι λοιποί ειδικοί που συνεργάσθηκαν έθεσαν ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ να βρεθούν τα σχέδια της μελέτης . Χωρίς αυτά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με την απαιτούμενη ακρίβεια τίποτε όσον αφορά στους οπλισμούς . Η δε «ανάκτηση» των οπλισμών με επι τόπου σκαννάρισμα υπερήχων είναι πολύ δύσκολη και η ακρίβεια της πολύ περιορισμένη ,εκτός του ότι θα ήτο εξαιρετικά χρονοβόρος και δαπανηρή.

2) Να σημειώσουμε ότι προκειται για μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΕΦΥΡΑ με ογκώδεις διατομές , με πολλές εκατοντάδες προεντεταμένων τενόντων, με εκατοντάδες χιλιάδες σίδερα χαλαρού οπλισμού [διαμήκους, λοξού, συνδετήρων κλπ], και χωρίς να είναι γνωστά βάσει της μελέτης: η θέση των ,το είδος , το σχήμα, ο αριθμός των κλπ. δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι αναλύσεις, υπολογισμοί και αξιολογήσεις ώστε οι ανωτέρω ειδικοί να καταλήξουν στην ακριβή διάγνωση προβλημάτων και των αιτίων τους και στην συνέχεια να μελέτηθούν με ακρίβεια οι ενισχύσεις.

3) Πρίν από οποιαδήποτε εργασία ενίσχυσης πρέπει να προηγηθούν οπωσδήποτε μια σειρά ερευνών όπως από την πρώτη στιγμή περιέγραψε ο Καθ. Γ. Μάνος στο από 6-12-2019 ΥΠΟΜΝΗΜΑ του, 9 σελίδων, οι οποίες διακρίνονται σε στάδια – βήματα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα , [ Τοπογρ. Αποτύπωση , τοπικό τριγ. Δίκτυο, οπτικοί έλεγχοι (με καλαθοφόρο), καταστροφικοί και μη έλεγχοι σκυροδέματος – οπλισμών , ενοργάνωση, στατικοί έλεγχοι, δοκιμαστικές φορτίσεις , μετρήσεις με επιταχυνσιόμετρα , αναλύσεις κλπ. , ώστε να εντοπισθούν και να αξιολογηθούν με ακρίβεια τα προβλήματα και να ακολουθήσει η μελέτη Ενίσχυσης. Με αυτά τα στάδια ελέγχων – μελετών συμφωνεί πλήρως και ο Τεχν. Σύμβουλος «ΗΛΙΔΑ « [Ίδε Τεχν. Εκθεση του Ιουλίου 2021 , σελ 89-91 ], όπως και ο Καθ. Κ. Κατάκαλος , ο Δρ. Παν. Πανέτσος , η Υπηρεσία και οι συνεργάτες των . Τα στάδια δε αυτά εφαρμόστηκαν στην πράξη.

ΕΠΙΣΗΣ δημοσίευσε στο ίδιο κείμενο ο κ. Χ. Γκοβεδάρος :
« . . . . . .Το τοπικό πρόβλημα των βυθίσεων των άκρων των προβόλων ήταν εμφανές ακόμη και με γυμνό μάτι . Οι τένοντες των προβόλων μιάς γέφυρας βρίσκονται εντός στενού εύρους και σε συγκεκριμένες θέσεις , η δε αποκάλυψη της κατάστασης τους ήταν εφικτή να γίνει ΕΞΑΡΧΗΣ μέσω εγκαρσίων «καταστροφικών » τομών , ΧΩΡΙΣ να είναι απαραίτητη η ύπαρξη των σχεδίων . . . . »
Δυστυχώς και αυτές οι απόψεις είναι λανθασμένες και αντιεπιστημονικές , γιατί :
α) Χωρίς σχέδια δεν γνωρίζουμε αν π.χ. ένας πρόβολος μήκους εδώ 30 μέτρων περιέχει 30 ή 50 ή 70 τένοντες κλπ. Ούτε την θέση των , ούτε το σχήμα των , ούτε τα χαρακτηριστικά των . Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν πέραν των κατά μήκος τενόντων και άλλοι πχ κατακόρυφοι , η οριζόντιοι, ούτε τον αριθμό την θέση τους κλπ. Η κάθε γέφυρα έχει το δικό της σύστημα και γεωμετρία προέντασης , δεν είναι όλα ίδια .
β) Μόνο με την ύπαρξη των σχεδίων και την επι τόπου επιβεβαίωση των οπλισμών με σκανάρισμα υπερήχων μπορούν στοχευμένα και σε ορισμένα μόνο σημεία να υπολογισθούν και να γίνουν τοπικές αποκαλύψεις τενόντων και όχι ΓΕΝΙΚΑ , πράγμα που αν γινόταν απλώς θα γκρέμιζε την γέφυρα !!
γ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ , ή επισκευή , χωρίς να ξέρουμε πχ αν ένας ή 5 τένοντες έχουν πρόβλημα , ποιοί και πού ? και όλα τα σχετικά δεδομένα.
δ) Οι βυθίσεις και παραμορφώσεις μπορεί να έχουν ποικίλες αιτίες , μπορεί να είναι εν μέρει και από κατασκευής . Γι αυτό γίνεται μια σειρά ελέγχων . Παρατηρήθηκαν δε εδώ και πολλά χρόνια.
Τα αναφερόμενα από τον κ. Χ. Γκοβεδάρο για τον κ. Στ. Μητούλη Πολ. Μηχ. δεν είναι ακριβή γιατί : Στην γνωμοδότηση του ο κ. Στ. Μητούλης του Ιανουαρίου 2020 μετά από οπτικό μακροσκοπικό έλεγχο και μόνο της άνω επιφάνειας της γέφυρας , χωρίς να έχει υπ΄οψιν του άλλα στοιχεία στοιχεία ελέγχων , όπως αναφέρουμε ανωτέρω , συνέστησε και ορθά , την ληψη μέτρων περιορισμών στην κυκλοφορία . Επειδή αυτά θεωρήθηκαν ότι ήταν στην πλευρά της ασφάλειας αποφασίστηκε από την Περιφέρεια η μονοδρόμηση της γέφυρας με φανάρια όπως και οι λοιποί περιορισμοί. Επίσης γράφει ο κ. Μητούλης ότι το σύστημα προέντασης καΙ πολλά άλλα στοιχεία είναι ΑΓΝΩΣΤΑ και ως εκ τούτου η ακρίβεια των συμπερασμάτων του είναι περιορισμένη . και σωστά το γράφει.
Το προσωρινό κλείσιμο της γέφυρας τον Μάρτιο του 2023 αποφασίσθηκε μετά την αποκάλυψη σοβαρού προβλήματος και σε 2ον τένοντα προέντασης στον ίδιο 7ο σπόνδυλο του Μ6.2 προβόλου , και σχετικές μετρήσεις που έκανε το ΑΠΘ και ο Δρ. Παν. Πανέτσος . Μετά δε την μερική επισκευή- ενίσχυση και τις δοκιμαστικές φορτίσεις που έγιναν δόθηκε στην κυκλοφορία για μέχρι 3,5 τόνων οχήματα , εν αναμονή της οιλοκλήρωσης της ενίσχυσης στο 2ον 15ήμερο του Σεπτεμβρίου 2023, ώστε να δοθεί η γέφυρα σε κυκλοφορία μεγάλων φορτηγών και λεωφορίων .

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ .
Αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Περ/χης Γ. Κασαπίδης πήρε επάνω του το μεγάλο και βαρύ πρόβλημα της Γέφυρας Σερβίων , εργάστηκε συστηματικά και κάλεσε τους καλύτερους ειδικούς ώστε να λυθεί το συντομότερο δυνατόν. Ητοι έκανε το καλύτερο δυνατόν . Σημειωτέον ότι από το 2012 δεν είναι αρμόδιο το Υπουργείο Υποδομών για την γέφυρα αλλά η Περιφέρεια Δ.Μ.

΄Ετσι συνεργάσθηκαν βασικά οι :
1) Το Πολυτεχνείο Θες/κης , Καθ. Γ. Μάνος , Αν. Καθ. Κ. Κατάκαλος και συνεργάτες. 2) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Δρ. Παν. Πανέτσος Υπ/ντής Γεφυρών και συνεργάτες. 3) Τεχν. Σύμβουλος «ΗΛΙΔΑ » 4) Ι. Σιγάλας Π.Μ. Πρόεδρος Γεφυροποιών Ελλάδος . Ειδικός Τεχν. Σύμβουλος. 5) Τεχν. Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Εκπονήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι και μελέτες :
α) Τοπογραφική αποτύπωση και εγκατάσταση δικτύου. β) Λεπτομερής οπτικός έλεγχος , (με καλαθοφόρο), και των εσωτερικών κιβωτίων των 6 προβόλων. γ) Οπτικός έλεγχος Β΄ βαθμού σε δεύτερη φάση. δ) Καταστροφικοί έλεγχοι προσδιορισμού ποιότητος υλικών . ε) Μη καταστροφικοί έλεγχοι τεκμηρίωσης της όπλισης και υλοποίησης της μελέτης. στ) Καταστροφικοί έλεγχοι τεκμηρίωσης της κατάστασης των τενόντων στον Μ6.2 ζ) Δοκιμαστικές φορτίσεις . η) Μετρήσεις με επιταχυνσιόμετρα για την τεκμηρίωση του δυναμικού συστήματος . θ) Εγκατάσταση ρωγμομέτρων και παρακολούθηση των . ι) Μελέτες Ενίσχυσης και αποκατάστασης . ια) Εύρεση της μελέτης της Γέφυρας που έγινε από τον Καθ. Morandi από την συν/φο κ, Μαλ. Βουχάρα Π.Μ. στα κρατικά Αρχεία της Ρώμης και λήψη της . Αποτελείται από 200 μεγάλα σχέδια και 4.000 σελίδες Α4.
Όλα τα ανωτέρω συνοδεύονται με πλήθος αναλύσεις , διαγράμματα, φωτογραφίες και Σχέδια και μαζύ με τα υπηρεσιακά έγγραφα κατέχουν χώρο μεγαλύτερο από 4 ογκώδη ντοσιέ.
Οι εργασίες του Πολυτεχνείου Θες/κης , Καθ. Γ. Μάνου, Αν . Καθ. Κ. Κατάκαλου , του Δρ.Π. Πανέτσου , και του Τοπογράφου κ. Ι.Κ έγιναν αμισθί.
Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται στην ειδική και πολύπλοκη φύση του έργου και στις αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες .
Είναι προς ολοκλήρωση οι διαδικασίες για την προκήρυξη της μεγάλης μελέτης για τον συνολικό έλεγχο , συντήρηση, ενοργάνωση, και τυχόν ενισχύσεις της όλης γέφυρας , που επίκειται σύντομα. Οι ανωτέρω έλεγχοι που έγιναν αφορούν στα πρώτα 400 μ της γέφυρας με τα μεγάλα ανοίγματα όπου εμφανίζονται και τα σοβαρότερα προβλήματα .

Χάρης Βαρδάκας
σ. Πολ. Μηχ/κός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κοζάνη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

diktio diktio

«Ανικανότητα Μαλούτα να διαχειριστεί σοβαρά θέματα» – Σκληρή ανακοίνωση της Κίνησης για την αναβολή του Κοζάνη – Ηρακλής

diktio diktio

Δήμος Κοζάνης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας κοινότητας

diktio diktio